skip to Main Content

ANBI status

Stichting Kleynkoor Academy

RSIN: 8514.03.943
Adres: Westeinde 3 2201 HA Noordwijk
E-mail: info@kleynkoor.academy

De stichting heeft ten doel:

Missie
Kleynkoor Academy helpt jongeren bij het stimuleren en creatief ontwikkelen van hun muzikaal en cultureel bewustzijn, vooral op vocaal theatraal gebied. Zij helpt jongeren om de liefde voor en het ambacht van zang en performance te ontdekken, waarbij het samen zingen met anderen een bijdrage kan leveren aan het versterken van hun gevoel aan eigenwaarde.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken:

Visie
Kleynkoor Academy fungeert als kweekvijver voor muzikaal en cultureel talent. De organisatie selecteert middels audities de jongeren, organiseert repetities, workshops en masterclasses. Zij begeleidt de jongeren tot en met de eventuele koppeling aan beroepsopleidingen.

Er is zowel aandacht voor samenzang als voor het individu in ontwikkeling, tot uitdrukking komend in inspirerende podiumprojecten.

De bestuurssamenstelling

Voorzitter: Anne Cor Groeneveld
Penningmeester: Hans van der Hoeven
Secretaris: Theo van Duijn
De bestuursleden zijn onbezoldigd

Drieluik projectplan 2019-2021
Finaciële jaarrekening 2019
Artistiek jaarverslag 2019
Artistiek jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018
Artistiek jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017
Artistiek jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2016
Financiële jaarrekening 2015
Beleidsplan Stichting Kleynkoor Academy
Activiteiten 2014-2015
Jaarverslag 2015