Ga naar hoofdinhoud

ANBI status

Stichting Kleynkoor Academy

RSIN: 8514.03.943
Adres: Westeinde 3 2201 HA Noordwijk
E-mail: info@kleynkoor.academy

De stichting heeft ten doel:

Missie
Kleynkoor Academy helpt jongeren bij het stimuleren en creatief ontwikkelen van hun muzikaal en cultureel bewustzijn, vooral op vocaal theatraal gebied. Zij helpt jongeren om de liefde voor en het ambacht van zang en performance te ontdekken, waarbij het samen zingen met anderen een bijdrage kan leveren aan het versterken van hun gevoel aan eigenwaarde.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken:

Visie
Kleynkoor Academy fungeert als kweekvijver voor muzikaal en cultureel talent. De organisatie selecteert middels audities de jongeren, organiseert repetities, workshops en masterclasses. Zij begeleidt de jongeren tot en met de eventuele koppeling aan beroepsopleidingen.

Er is zowel aandacht voor samenzang als voor het individu in ontwikkeling, tot uitdrukking komend in inspirerende podiumprojecten.

De bestuurssamenstelling

Voorzitter: Anne Cor Groeneveld
Penningmeester: Peter van Solinge
Secretaris: Monique Heijkamp
De bestuursleden zijn onbezoldigd

Financieel jaarverslag 2023 Artistiek jaarverslag 2023 Artistiek jaarverslag 2022 Financieel jaarverslag 2021 Artistiek jaarverslag 2021 Financieel jaarverslag 2020 Drieluik projectplan 2019-2021 Finaciële jaarrekening 2019 Artistiek jaarverslag 2019 Artistiek jaarverslag 2018 Financieel jaarverslag 2018 Artistiek jaarverslag 2017 Financieel jaarverslag 2017 Artistiek jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016 Financiële jaarrekening 2015 Beleidsplan Stichting Kleynkoor Academy Activiteiten 2014-2015 Jaarverslag 2015
Westeinde 3, 2201 HA Noordwijk
KvK nummer: 54690501