Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Kleynkoor Academy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Kleynkoor Academy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Kleynkoor Academy verstrekt. Wij vragen in een contactformulieren of via e-mail om de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Wij vragen uw gegevens:

 • om contact met u op te kunnen nemen in geval van een vraag en/of verzoek,
 • voor het reserveren van voorstellingen,
 • voor het aanmelden van een nieuw koorlid
 • voor het informeren van activiteiten door Kleynkoor Academy
 • voor het informeren van het lesprogramma van Kleynkoor Academy
 • voor het bevestigen van een overeenkomst na een opdracht op uw of ons initiatief

Gegevens die u aan ons verstrekt kunnen altijd ingezien worden en zo nodig aangepast worden op uw verzoek. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming en worden door ons met zorg bewaard.

Mocht u de indruk hebben dat bovenstaand niet juist wordt nageleefd dan kunt u contact opnemen met secretariaat@kleynkoor.academy.

Westeinde 3, 2201 HA Noordwijk
KvK nummer: 54690501