skip to Main Content
kleynkoor-academy-1

Kleynkoor

Kleynkoor biedt aan jongeren van 13 t/m 21 jaar, met talent voor zang en muziek, vanaf de middelbare school een opleiding die leidt tot ontwikkeling op muzikaal en cultureel gebied waarbij het accent met name op de vocale ontwikkeling ligt. De koorleden krijgen wekelijks koorzang; daarnaast worden ook veel zangers en zangeressen individueel geschoold.

Voor Kleynkoor moet auditie gedaan worden. Audities vinden plaats aan het eind van ieder seizoen. Klik hier voor meer informatie.

Gdurende het koorjaar wordt gewerkt aan grote en kleinere optredens, is er een projectschema voor individuele- en koorontwikkeling, zijn der mogelijkheden voor privélessen en advies en worden er workshops passend bij het thema van dat moment georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie