skip to Main Content
kleynkoor-academy-1

Doorstroomgroep Kleynkoor

Zangers en zangeressen uit Kleynkoor die een vervolgopleiding willen gaan doen kunnen na auditie terecht bij de Doorstroomgroep Kleynkoor. Er kunnen privélessen, ensemblelessen in kleiner verband en theorielessen gevolgd worden. Ook wordt er door deze groep solistisch of in een kleine samenstelling optredens gegeven.

Klik hier voor meer informatie